• Kader SJO ESB’19 VOG gecertificeerd

    18 nov 2019
    |
    • 0
  • Een van de doelstellingen die de stuurgroep als doel gesteld heeft, is dat het gehele kader een positieve VOG kan overleggen. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie binnen onze SJO.  We zijn erg verheugd te melden dat alle kaderleden een dergelijk verklaring hebben kunnen overleggen.