• Wegwijzer

  Beste jeugdspelers, ouders en begeleiders, in onderstaande link vind U de ESB’19 “Wegwijzer”, het introductieboekje voor (nieuwe) leden, hun ouders of begeleiders, trainers en andere kaderleden van onze SJO ESB’19.

  Dit document geeft jullie een beeld van onze club, de activiteiten en de personen waarmee jullie te maken krijgen.

   

  U treft een aantal spelregels aan betreffende de activiteiten op en rondom een speelzaterdag evenals een aantal tips en wetenswaardigheden betreffende het voetbalspel. Wij hopen dat met dit document op de belangrijkste vragen een antwoord wordt gegeven.

   

  Leest u het document aandachtig door. Het is van belang voor een goed verloop van de jeugdwedstrijden. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u gerust uw vragen stellen aan één van onze ESB’19 stuurgroep leden.